ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ*

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Το κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το Διατμηματικό και Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηθική Φιλοσοφία», που διοργανώνουν τα τμήματα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει αίτηση συμμετοχής. Οι σπουδές οδηγούν στο αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

♦          Αίτηση ενδιαφέροντος στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (στην οποία να αναφέρονται στοιχεία επικοινωνίας. Αίτηση μπορείτε να βρείτε εδώ)

♦          Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Η αίτηση με το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να υποβληθούν από 23/09/2015 μέχρι και 23/10/2015 στη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ηθική Φιλοσοφία» (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παλαιό Στρατόπεδο, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα, τηλ.: 2721065128, e-mail: eth-phil@uop.gr. Μέρες και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας: Τρίτη έως Παρασκευή 09:00-14:00) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή να αποσταλούν στην ανωτέρω διεύθυνση με συστημένη επιστολή.

Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην σελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.uop.gr (ανακοινώσεις μεταπτυχιακών), καθώς και στην ιστοσελίδα του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηθική Φιλοσοφία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου eth-phil.kalamata.uop.gr .

*Επίκειται η έγκριση του ΠΜΣ από τις Συγκλήτους των συνεργαζομένων Πανεπιστημίων