Επικοινωνία

 
 
 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
"Ηθική Φιλοσοφία"
Παλαιό Στρατόπεδο/Ανατολικό Κέντρο
24100, Καλαμάτα

 

τηλ. 27210-65128

fax: 27210-65112

e-mail:
eth-phil@uop.gr