Αρχείο κατηγορίας Ανακοινώσεις

Τελετή Ορκωμοσίας

Η τελετή Ορκωμοσίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου και ώρα 11:30 για τους αποφοίτους του Τμήματος Φιλολογίας στο Αμφιθέατρο « Ν.Γ. Πολίτης » της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα.

Η ανακοίνωση εδώ.

Ορκωμοσία αποφοίτων του ΔΔΠΜΣ «Ηθική Φιλοσοφία»

Καλαμάτα, 03 Οκτωβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται  οι  μεταπτυχιακοί φοιτητές, που  πληρούν  τις προϋποθέσεις  για  τη λήψη  του  πτυχίου  και  επιθυμούν  να  ορκισθούν,  να υποβάλουν  αίτηση  ορκωμοσίας  στη  Γραμματεία  του ΔΔΠΜΣ «Ηθική Φιλοσοφία» μέχρι 18 Οκτωβρίου 2018. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καταθέσει στη Βιβλιοθήκη της Σχολής την έντυπη και ηλεκτρονική μορφή της Διπλωματικής Εργασίας τους.

 

Η αίτηση ορκωμοσίας γίνεται:

  • αυτοπροσώπως ή  με  εξουσιοδότηση,  με  βεβαιωμένο  το  γνήσιο  της  υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή (Τρίτη-Πέμπτη 10:00-13:00),
  • ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας καθώς και
  • ταχυδρομικά.

Την αίτηση ορκωμοσίας μπορείτε να την κατεβάσετε σε μορφή Word και σε PDF.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

α) φοιτητική ταυτότητα-δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου

β) βιβλιάριο υγείας (όσοι είναι ασφαλισμένοι στο Πανεπιστήμιο)

γ) κάρτα σίτισης (όσοι έχουν)

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με την ώρα ορκωμοσίας.

 

Από τη Γραμματεία

Εγγραφή στο Εαρινό Εξάμηνο

Η εγγραφή στο εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί από Τρίτη 8 Μαΐου 2018 έως και Τρίτη 22 Μαΐου 2018 στην διεύθυνση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, στο κτήριο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών: Παλαιό Στρατόπεδο- Ανατολικό Κέντρο Καλαμάτας Τρίτη έως Πέμπτη: 10:00-13:00. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή σας στο εξάμηνο, παρακαλείσθε να καταβάλετε το ποσό των 900 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό:

5503-049940-076, ΙΒΑΝ: GR31 0172 5030 0055 0304 9940 076 της Τράπεζας Πειραιώς [ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 0108)]

Παρακαλείσθε να προσκομίσετε την απόδειξη πληρωμής του παραπάνω ποσού στην οποία θα αναγράφεται στην αιτιολογία «καταβολή διδάκτρων του/της ..(ονοματεπώνυμο)..». Σε περίπτωση μη δυνατής παρουσίας σας στην Γραμματεία, παρακαλείσθε μετά την καταβολή των διδάκτρων να αποστείλετε είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (σκαναρισμένη) στην διεύθυνση eth-phil@uop

Ανακοίνωση Ορκωμοσίας

Καλούνται  οι  μεταπτυχιακοί φοιτητές, που  πληρούν  τις προϋποθέσεις  για  τη λήψη  του  πτυχίου  και  επιθυμούν  να  ορκισθούν,  να υποβάλουν  αίτηση  ορκωμοσίας  στη  Γραμματεία  του  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ηθική Φιλοσοφία».

 

Η αίτηση ορκωμοσίας γίνεται:

 

  • αυτοπροσώπως ή  με  εξουσιοδότηση,  με  βεβαιωμένο  το  γνήσιο  της  υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή,
  • ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας καθώς και
  • ταχυδρομικά.

 

Την αίτηση ορκωμοσίας μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

α) φοιτητική ταυτότητα-δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου

β) βιβλιάριο υγείας (όσοι είναι ασφαλισμένοι στο Πανεπιστήμιο)

γ) κάρτα σίτισης (όσοι έχουν)

 

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με την ώρα ορκωμοσίας.

Ορκωμοσία Αποφοίτων του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Ηθική Φιλοσοφία

Καλούνται οι φοιτητές, που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου και επιθυμούν να ορκισθούν, να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ηθική Φιλοσοφία» από την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2017 έως και την Τρίτη  19 Δεκεμβρίου 2017,  είτε αυτοπροσώπως τις ημέρες και ώρες υποδοχής φοιτητών, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο eth-phil@uop.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: α) φοιτητική ταυτότητα-δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου β) βιβλιάριο υγείας (όσοι είναι ασφαλισμένοι στο Πανεπιστήμιο), καθώς και να έχουν καταθέσει τη διπλωματική εργασία τους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη βιβλιοθήκη.

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 στο Αμφιθέατρο της Σχολής.

Αίτηση Ορκωμοσίας

 

Εγγραφή στο Χειμερινό Εξάμηνο

Κείμενο Ανακοίνωσης εδώ

Η εγγραφή στο χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί από Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 έως και Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 στην διεύθυνση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, στο κτήριο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών: Παλαιό Στρατόπεδο- Ανατολικό Κέντρο Καλαμάτας Τρίτη έως Πέμπτη: 10:00-13:00, καθώς και τις ημέρες και ώρες των μαθημάτων. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή σας στο εξάμηνο, παρακαλείσθε να καταβάλετε το ποσό των 900 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό:

5503-049940-076, ΙΒΑΝ: GR31 0172 5030 0055 0304 9940 076 της Τράπεζας Πειραιώς [ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 0108)]

Παρακαλείσθε να προσκομίσετε την απόδειξη πληρωμής του παραπάνω ποσού στην οποία θα αναγράφεται στην αιτιολογία «καταβολή διδάκτρων του/της ..(ονοματεπώνυμο)..». Σε περίπτωση μη δυνατής παρουσίας σας στην Γραμματεία, παρακαλείσθε μετά την καταβολή των διδάκτρων να αποστείλετε είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (σκαναρισμένη) στην διεύθυνση eth-phil@uop

Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων

Το κείμενο της Προκήρυξης μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

(20/10/2017)

Το Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηθική Φιλοσοφία», που διοργανώνουν τα τμήματα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές οδηγούν στο αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.  (ΦΕΚ 297/B/12-2-2016).

Οι υποψήφιοι  οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

♦          Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (ηλεκτρονική αίτηση http://eth-phil.kalamata.uop.gr/aitisi )

Με ταχυδρομική αποστολή ή κατάθεση αυτοπροσώπως στη γραμματεία τα κάτωθι δικαιολογητικά:

♦          Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων  Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

♦          Πιστοποιητικό σπουδών με  αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.

♦          Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο  αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

♦          Πιστοποιητικό κατοχής κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας ή επάρκειας ελληνικής γλώσσας.  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει πιστοποιητικό, η κατοχή ξένης γλώσσας θα διαπιστωθεί με εξετάσεις.

♦          Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου, κ.λ.π., εφόσον υπάρχουν.

♦          Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή  του υποψηφίου

♦          Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., προϊσταμένων μονάδων, εργοδότες.

♦          Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

♦          Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

 

Η αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά στη σελίδα του προγράμματος http://eth-phil.kalamata.uop.gr/aitisi . Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι και 20/10/2017 στη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ηθική Φιλοσοφία» (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παλαιό Στρατόπεδο, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα,  τηλ.: 2721065128, e-mail: eth-phil@uop.gr. Μέρες και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας: Τρίτη έως Παρασκευή 10:00-14:00) ή να αποσταλούν στην ανωτέρω διεύθυνση με συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών το αργότερο και την 20η Οκτωβρίου 2017.

Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην σελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.uop.gr (ανακοινώσεις μεταπτυχιακών), καθώς και στην ιστοσελίδα του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηθική Φιλοσοφία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου http://eth-phil.kalamata.uop.gr/.

Στο Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επιστημών της Φύσης του Ανθρώπου.

Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 3.600 ευρώ (την έναρξη κάθε εξαμήνου 900,00 ευρώ). Γίνονται δεκτοί και υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. ή άλλων Ιδρυμάτων.

 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, είναι:

  1. Αξιολόγηση αιτήσεων, με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας.
  2. Συνέντευξη ενώπιον της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, με στόχο να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Προγράμματος, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον, αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο της Ηθικής Φιλοσοφίας.

Η ημερομηνία των συνεντεύξεων των υποψηφίων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα: http://eth-phil.kalamata.uop.gr/ .

Ο Διευθυντής του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηθική Φιλοσοφία»

Παναγιώτης Πανταζάκος

Καθηγητής του ΕΚΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – 3ος Κύκλος

ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – 3ος Κύκλος

Το Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει τον 3ο Κύκλο Ανοικτών Πανεπιστημιακών Σεμιναρίων από 13 Οκτωβρίου έως 8 Δεκεμβρίου 2017, με γενικό θέμα: «Διαδρομές στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία» στο Αμφιθέατρο «Ν. Πολίτης» στην Καλαμάτα.

Τα Σεμινάρια είναι ανοικτά σε όλους και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωσή τους.

 

Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το 2017-2018

Το κείμενο της Προκήρυξης μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Το Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηθική Φιλοσοφία», που διοργανώνουν τα τμήματα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές οδηγούν στο αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.  (ΦΕΚ 297/B/12-2-2016).

Οι υποψήφιοι  οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

♦          Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (ηλεκτρονική αίτηση http://eth-phil.kalamata.uop.gr/aitisi )

Με ταχυδρομική αποστολή ή κατάθεση αυτοπροσώπως στη γραμματεία τα κάτωθι δικαιολογητικά:

♦          Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων  Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

♦          Πιστοποιητικό σπουδών με  αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.

♦          Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο  αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

♦          Πιστοποιητικό κατοχής κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας ή επάρκειας ελληνικής γλώσσας.  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει πιστοποιητικό, η κατοχή ξένης γλώσσας θα διαπιστωθεί με εξετάσεις.

♦          Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου, κ.λ.π., εφόσον υπάρχουν.

♦          Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή  του υποψηφίου

♦          Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., προϊσταμένων μονάδων, εργοδότες.

♦          Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

♦          Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Η αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά στη σελίδα του προγράμματος http://eth-phil.kalamata.uop.gr/aitisi . Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι και 30/09/2017 στη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ηθική Φιλοσοφία» (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παλαιό Στρατόπεδο, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα,  τηλ.: 2721065128, e-mail: eth-phil@uop.gr. Μέρες και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας: Τρίτη έως Παρασκευή 10:00-14:00) ή να αποσταλούν στην ανωτέρω διεύθυνση με συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών το αργότερο και την 30η Σεπτεμβρίου 2017.

Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην σελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.uop.gr (ανακοινώσεις μεταπτυχιακών), καθώς και στην ιστοσελίδα του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηθική Φιλοσοφία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου http://eth-phil.kalamata.uop.gr/.

Στο Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επιστημών της Φύσης του Ανθρώπου.

Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 3.600 ευρώ (την έναρξη κάθε εξαμήνου 900,00 ευρώ). Γίνονται δεκτοί και υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. ή άλλων Ιδρυμάτων.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, είναι:

  1. Αξιολόγηση αιτήσεων, με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας.
  2. Συνέντευξη ενώπιον της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, με στόχο να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Προγράμματος, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον, αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο της Ηθικής Φιλοσοφίας.

Η ημερομηνία των συνεντεύξεων των υποψηφίων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα: http://eth-phil.kalamata.uop.gr/ .

Ο Διευθυντής του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηθική Φιλοσοφία»

Παναγιώτης Πανταζάκος

Αν. Καθηγητής του ΕΚΠΑ

Εκδήλωση – Συναυλία από το Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης του Τμήματος Φιλολογίας του Παν. Πελοποννήσου

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

 

Το Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Μεσσηνίας και τον Φοιτητικό Σύλλογο του Τμήματος Φιλολογίας μία εκδήλωση – συναυλία για την Αρχαία Ελληνική Μουσική, την Παρασκευή 26 Μαου 2017, στις 7.00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο «Ν. Πολίτης» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα.

Ομιλητές είναι ο Ανδρέας Μαρκαντωνάτος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης, με θέμα: «Αρχαία Ελληνική Μουσική» και η Θεανώ Αδαμοπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Φιλολογίας, με θέμα: «Ο Αρχαίος Ελληνικός Αυλός».

Ακουλουθεί η συναυλία «Οι μαβί χορδές της λύρας» με τους: Αλίκη Μαρκαντωνάτου (αρχαιοελληνική λύρα – τραγούδι) , Βασιλική Παπαγεωργίου (μαντολίνο – τραγούδι) και Αντώνη Σκαμνάκη (κοντραμπάσο).

Συμμετέχει το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας με το τραγούδι του

«Επιταφίου του Σεικίλου – 2ος μ.Χ. αι.» (συντονίστρια κ. Γεωργία Ψαραδέλλη).

Η αφίσα της εκδήλωσης

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης