Οδηγός Σπουδών

***Οι σελίδες αυτές αποτελούν συντόμευση για γρήγορη ενημέρωση. Μπορείτε να βρείτε τον πλήρη οδηγό σπουδών του τμήματος εδώ. Για το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, δείτε εδώ***

Στα εξάμηνα, όπου προβλέπεται παρακολούθηση μαθημάτων (1ο έως 3ο εξάμηνο), οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά μαθήματα και να δηλώσουν ένα αριθμό μαθημάτων επιλογής, ανάλογα με το εξάμηνο φοίτησης. Κάθε μάθημα συνοδεύεται από σεμινάριο στο ίδιο αντικείμενο και η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική τόσο για τα υποχρεωτικά μαθήματα όσο και για τα σεμινάρια των μαθημάτων επιλογής που έχει επιλέξει κάθε φοιτητής/φοιτήτρια.

Η βαθμολογία είναι αποτέλεσμα του μέσου όρου ανάμεσα σε γραπτή εργασία και εξέταση και είναι η ίδια για το μάθημα και το σεμινάριο του ίδιου αντικειμένου. Η βαθμολογία γίνεται στην κλίμακα από 0-10 και για την επιτυχή ολοκλήρωση είναι υποχρεωτικός ο βαθμός τουλάχιστον 5.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα και σεμινάρια είναι προαπαιτούμενα και είναι απαραίτητη η επιτυχής ολοκλήρωσή τους για τη συνέχιση των σπουδών στο δεύτερο έτος φοίτησης.

Το 4ο εξάμηνο σπουδών είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η προεργασία της οποίας ξεκινάει στο 3ο εξάμηνο.

Κάθε μάθημα και σεμινάριο στο ίδιο αντικείμενο αντιστοιχούν στο σύνολό τους σε 4 διδακτικές και 6 πιστωτικές μονάδες. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 24 διδακτικές μονάδες (4 στο 3ο εξάμηνο σπουδών και 20 στο 4ο εξάμηνο) και 36 πιστωτικές μονάδες. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού απαιτούνται η ολοκλήρωση 14 μαθημάτων (και των αντίστοιχων σεμιναρίων) και η επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας. Αυτό αντιστοιχεί σε 80 διδακτικές μονάδες (56 από τα μαθήματα/σεμινάρια και 24 από τη διπλωματική) και 120 πιστωτικές μονάδες (84 από τα μαθήματα/σεμινάρια και 36 από τη διπλωματική). Για την κατανομή των διδακτικών μονάδων, καθώς και των υποχρεωτικών μαθημάτων/σεμιναρίων και μαθημάτων/σεμιναρίων επιλογής, δείτε τον οδηγό των μαθημάτων για κάθε εξάμηνο.

Η κατανομή της βαθμολογίας του διπλώματος γίνεται ως εξής:

Διπλωματική εργασία -60%

Μαθήματα -20 %

Σεμινάρια -20%