Δηλώσεις Μαθημάτων

Οι φοιτητές οφείλουν να δηλώνουν στην Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. όλα τα μαθήματα κατά την χρονική περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων.

Η ακριβής ημερομηνία καθορίζεται εκάστοτε από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή και ανακοινώνεται από την Συντονιστική Επιτροπή. Πέραν των προθεσμιών, καμία δήλωση δεν θα γίνεται αποδεκτή.