Το ΦΕΚ Ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ηθική Φιλοσοφία» με αριθμό φύλλου 297/Β/12.2.2016 μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Το κείμενο του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ανάμεσα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Το ΦΕΚ Ίδρυσης με αριθμό φύλλου 1597/B/11.08.2008 του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηθική Φιλοσοφία» που ξεκίνησε την λειτουργία του το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010 μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ. Το ΦΕΚ Διόρθωσης με αριθμό φύλλου 1841/B/12.09.2008 μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Τον Εσωτερικό Κανονισμό που διέπει την λειτουργία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ηθική Φιλοσοφία» από το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010 μπορείτε να τον κατεβάσετε εδώ.