Οικονομική Υποστήριξη του Προγράμματος

Το ύψος των διδάκτρων καθορίζεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή κάθε έτος. Οι φοιτητές καταβάλλουν το ήμισυ των ετησίων διδάκτρων με την εγγραφή στο χειμερινό εξάμηνο και το υπόλοιπο κατά την δήλωση μαθημάτων, του εαρινού εξαμήνου. Τα δίδακτρα ορίζονται σε 3600 €, τα οποία καταβάλλονται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις των 900 € ανά εξάμηνο.