Καλαμάτα, 03 Οκτωβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται  οι  μεταπτυχιακοί φοιτητές, που  πληρούν  τις προϋποθέσεις  για  τη λήψη  του  πτυχίου  και  επιθυμούν  να  ορκισθούν,  να υποβάλουν  αίτηση  ορκωμοσίας  στη  Γραμματεία  του ΔΔΠΜΣ «Ηθική Φιλοσοφία» μέχρι 18 Οκτωβρίου 2018. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καταθέσει στη Βιβλιοθήκη της Σχολής την έντυπη και ηλεκτρονική μορφή της Διπλωματικής Εργασίας τους.

 

Η αίτηση ορκωμοσίας γίνεται:

  • αυτοπροσώπως ή  με  εξουσιοδότηση,  με  βεβαιωμένο  το  γνήσιο  της  υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή (Τρίτη-Πέμπτη 10:00-13:00),
  • ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας καθώς και
  • ταχυδρομικά.

Την αίτηση ορκωμοσίας μπορείτε να την κατεβάσετε σε μορφή Word και σε PDF.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

α) φοιτητική ταυτότητα-δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου

β) βιβλιάριο υγείας (όσοι είναι ασφαλισμένοι στο Πανεπιστήμιο)

γ) κάρτα σίτισης (όσοι έχουν)

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με την ώρα ορκωμοσίας.

 

Από τη Γραμματεία