Καλούνται οι φοιτητές, που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου και επιθυμούν να ορκισθούν, να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ηθική Φιλοσοφία» από την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2017 έως και την Τρίτη  19 Δεκεμβρίου 2017,  είτε αυτοπροσώπως τις ημέρες και ώρες υποδοχής φοιτητών, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο eth-phil@uop.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: α) φοιτητική ταυτότητα-δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου β) βιβλιάριο υγείας (όσοι είναι ασφαλισμένοι στο Πανεπιστήμιο), καθώς και να έχουν καταθέσει τη διπλωματική εργασία τους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη βιβλιοθήκη.

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 στο Αμφιθέατρο της Σχολής.

Αίτηση Ορκωμοσίας