Καλούνται οι φοιτητές, που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου (να έχουν ήδη παρουσιάσει την διπλωματική τους εργασία μέχρι και την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017) και επιθυμούν να ορκισθούν, να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ηθική Φιλοσοφία» από την Τετάρτη 01 Μαρτίου 2017 έως και την Τρίτη 07 Μαρτίου 2017,  είτε αυτοπροσώπως τις ημέρες και ώρες υποδοχής φοιτητών, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο eth-phil@uop.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: α) φοιτητική ταυτότητα-δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου β) βιβλιάριο υγείας (όσοι είναι ασφαλισμένοι στο Πανεπιστήμιο), καθώς και να έχουν καταθέσει τη διπλωματική εργασία τους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη βιβλιοθήκη.

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 στο Αμφιθέατρο της Σχολής.

Αίτηση Ορκωμοσίας