Μέχρι το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016 θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η δήλωση των μαθημάτων είτε αυτοπροσώπως στην Γραμματεία, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: eth-phil@uop.gr)

Μετά από απόφαση της ΕΔΕ τα δύο μαθήματα επιλογής θα διδαχθούν με τουλάχιστον 5 Φοιτητές. Σε περίπτωση, που κάποιο μάθημα δηλωθεί από λιγότερους φοιτητές, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των δηλώσεων.

Η περίληψη των μαθημάτων επιλογής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στα μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου 2016-2017.

Την δήλωση μαθημάτων θα την βρείτε εδώ.