Καντ και φίλοι, εικόνα του Emil Doerstling, 1892/1893. Από το Wikimedia Commons

Καντ και φίλοι, εικόνα του Emil Doerstling, 1892/1893. Από το Wikimedia Commons