Την Αφίσα του Συνεδρίου μπορείτε να την δείτε εδώ.

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου μπορείτε να το δείτε εδώ.